Geotermikus energihasznosítás

A (geotermikus, geotermális stb.) termálenergia a Föld szilárd kérgét alkotó kőzetek belső hője, melynek forrása a magma felől folyamatosan működő hőáramlás. A Föld területén megkülönböztetünk aktív, illetve passzív geotermális övezeteket. Az aktív területeken jelenleg is élő vulkáni és tektonikai tevékenység folyik (Új-Zéland, Kalifornia, Kamcsatka, Hawaii Szigetek, stb.).


Magyarország, mint a Kárpát-medence központi része, a passzív geotermális övezeteken belül kiemelten jó termál adottságú terület.
A kedvező geotermális adottságok egyik oka nálunk az, hogy a Kárpát-medence alatt a földkéreg mindössze 24-26 km vastag, vagyis mintegy 20 km-rel vékonyabb a világ más területeihez képest. Ez itt a föld kéreg jelentős mértékű átfűtöttségét okozza. Az ezt jellemző úgynevezett mélységi hőáram átlagosan 62 mW/m2, míg Magyarországon a mért hőáram értékek átlaga ennél jóval nagyobb -90,4 mW/m2.
Az a távolság, melyen belül lefelé haladva a hőmérséklet emelkedés 1 °C, világátlagban 33 méter, míg a Kárpát-medencében csak 15-18 m.
A termálenergiát a kőzetváz és a benne lévő rétegvizek hordozzák. Ez utóbbival kapcsolatos a másik, kedvező geotermális adottságunk, mely szerint a Kárpát-medencét nagy vastagságban (5-10 km) kitöltő üledékes kőzetekben igen jelentős mennyiségű rétegvíz készletek találhatók.
A termálenergia hordozójaként Magyarországon 2003-ig kizárólagosan a mélységi rétegvizeket hasznosítják, melyek hőmérsékletük szerint elkülönített részét a termálvizek jelentik.
Termálvíznek Magyarországon a 30°C-nál nagyobb felszíni hőmérsékletű rétegvizeket nevezzük.

A termálvizek hasznosítása a célt tekintve 2 nagy területre terjed ki:

  1. Vízgazdálkodási -vízellátási hasznosítás, melynek során a termálvizet, mint anyagot hasznosítjuk. Ide tartozik az ivóvízellátás, a tisztasági illetve gyógyfürdői termálvíz hasznosítás.
  2. Energetikai célú hasznosítás, melynek során a termálvizet, mint geotermális energia hordozóját nem anyagi mivoltában, hanem annak hőtartalmát elvonva hasznosítják. Ezen belül megkülönböztetünk 2 fő felhasználási területet:
   • Villamosáram-fejlesztés, melynek során a geotermális fluidum (termálvíz, gáz ill. keverékük) hőjét villamos árammá alakítják át.
   • A közvetlen hőhasznosítás, melynek során a termálvíz hője közvetlenül, átalakítás nélkül kerül hasznosításra (pl. légtérfűtés).

   

    Csináljuk jól! 12. Energia Központ Kht.     A nap melege, amely a földkéregben raktározódik el, a geotermikus hőszivattyúk számára kimeríthetetlen energiaforrást jelent. Az évszakok megszokott körforgása folyamán ez az energia minden évben kiegészül. Minden egyes épület alatt elegendő elraktározott energia van, amely több, mint amennyi el tudja látni a fűtési/hűtési szükségleteket

     

      Nekünk csupán annyit kell tennünk, hogy kivonjuk ezt az energiát és a geotermikus hőszivattyút pont erre tervezték!

      

       A napsugárzás energiájának közel az 50%-át a talaj elnyeli és raktározza. A bolygónk tömege és hőraktározó képessége miatt az eltelt évmilliók alatt beállt egy egyensúlyi hőmérséklet, így a 1,5-2 méter alatti talajrétegek hőmérsékletét a felszíni hőmérsékletváltozás minimális mértékben változtatja meg. Tehát télen is jelentős hőmennyiség nyerhető ki belőle megfelelő berendezés alkalmazásával. A geotermikus hőszivattyúk ezen "hőraktár" kiaknázását végzik. A földenergia kinyerésére alkalmas rendszer szerves része a talajköri szonda (hőcserélő), amelyben áramoltatja a hőszivattyúnk a hőcserélő közeget és ezen áramlás során a talaj hője azt felmelegíti. Az így felmelegítettet közegből a hőt a hőszivattyú kinyeri és az épületünk fűtésére hasznosítja. A rendszerünk méretezésénél a talajszondák mennyiségének a megválasztása az egyik legfontosabb eleme a jó kivitelezésnek. Nyáron a folyamat megfordul és az épületünkből kivont hőenergiát juttatjuk le a talajba, így hűtjük a házat.        Hőszivattyús megoldások         A geotermikus hőszivattyúk 4-5-szörös hatékonysággal használják fel az elektromos áramot fűtésre azáltal, hogy a földbe fúrt vagy vízszintesen lefektetett szondákon keresztül a föld geotermikus energiáját hasznosítják. A Magyarországon jellemző 12 celsius fok közeli állandó talajhőmérsékletet hűtik le ~5 C fokos dt mellett és az épületünket fűtik fel a kinyert energiával. Az így kialakított rendszereknek a havi fűtési energia felhasználási költsége sokkal alacsonyabb hagyományos rendszerekhez képest. E mellett környezetbarát és megtakarítható a gáz bevezetés, tervezés és a kémény építés költsége is. A vezérlése lényegesen kifinomultabb, mint a hagyományos energiahordozók elégetésén alapuló rendszereké.          A hőszivattyú által télen fűtésre használt talajszondák nyáron minimális üzemelési költséggel hűtésre használhatóak. Nem kell klimatizálni (a beruházás költsége és a magas üzemeltetési költség is megtakarítható) Ilyenkor a talajköri szivattyú egy keverő szelepen keresztül dolgozik rá a plafonon és falban elhelyezett hőleadókra. Ez esetben kulcsfontosságú az előre menő hőmérséklet gondos megválasztása és szabályozhatósága a páralecsapódás elkerülése miatt.

          

           

         Biógáz

         A biogáz alapanyaga általában más tevékenységek melléktermékeként, vagy hulladékaként keletkező szerves anyagok. Ezek között megtalálható az élelmiszeripari szerves hulladék, a bioetanol vagy biodízel gyártás melléktermékei, települési szennyvíziszap, kommunális hulladék depónia csövezésével nyert biogáz és az álltatartó telepeken képződő híg- és szervestrágya. A biogáz előállítása hangsúlyosan környezetvédelmi kérdés, amely során a szerves hulladékok kezelése, ártalmatlanítása korszerű módon, energia-előállítással összekapcsolva valósulhat meg.
         Mezőgazdasági szempontból az állattartó telepek a trágyakezelést olyan módon valósíthatják meg, amely során a trágyatároló (fermentor) nem holttőkét jelent, hanem a biogáz hasznosításával, értékesítésével megtérülő beruházássá válik. Továbbá a kierjesztett szerves anyag talajerő-visszapótlásra felhasználható. Ugyanilyen aspektusban az élelmiszeripar részére is egy korszerű hulladékkezelést jelenthet.
         A biogáz üzemek lehetőséget biztosíthatnak a kistelepülés szerves hulladékának, szennyvízének korszerű, rentábilis kezelésére.

         Egy 100 négyzetméteres átlagos hazai (a „zöldkártya” kategóriarendszer szerinti „G” kategóriás) lakásnál mintegy 3000 köbméter éves földgázfogyasztásra lehet számítani, ami jelen áron mintegy 360.000 forintba kerül, valamint 4000 kW áramfogyasztásra, ami pedig körülbelül 160 ezer forintos számlát eredményez. Ez összesen több mint félmillió forint energiaköltséget jelent.
         A kifejlesztett házi biogáz-reaktor felhasználásával (állati trágya beszerzése esetén is) kevesebb mint harmad költséggel, azaz évi 150 ezer forintból megoldható az áram és fűtésellátás. Az összeg akár ennél jelentősen kevesebb is lehet, ha nem szükséges vásárolni szerves anyagot (például lótrágyát), mert az a háznál rendelkezésre áll.

         Biogáz reaktor telepítése

         A rendszer sajátossága, hogy a modulálhatóságának köszönhetően (bár minden reaktor hasonló felépítésű) mégis lehetőség van a konkrét igényekhez, helyi adottságokhoz igazodni. Ezt legjobban az szemléltetni, hogy 3 és 18 köbméter között 1 köbméterenként vannak válaszható biogáztermelő reaktorméretek. Így gyakorlatilag a rendszer nem csak a ház igényeihez, hanem a háznál rendelkezésre álló szervesanyag éves tonna tömegéhez is tökéletesen igazítható.

         A biogáz reaktor működése

         Az alapmodell gazdaságos és környezetbarát alternatívát kínál 100-150 négyzetméteres családi házak éves fűtésének, valamint alapvető áramszükségletének biztosítására.
         Az alapmodell térfogata megközelítőleg 4 köbméter. A benne lévő szektorok száma 10-14, egy szektor térfogata pedig 300-400 liter A bio-reaktorban naponta termelhető mezofil biogáz 3-5 köbméter vagyis 16-27 kW/nap mezofil biogáz energia. A naponta termelhető termofil biogáz átlagosan 10 köbméter körül van, vagyis 55 kW termofil biogáz energia.
         A mezofil bioreaktort kétnaponta, míg a termofil bioreaktort naponta kell biomasszával feltölteni a hatékony működés érdekében. Az optimális biogáz kihozatal érdekében célszerű, hogy a naponta bejuttatott biomassza 20-25 kg/nap szerves szárazanyagot tartalmazzon. Termofil bioreaktorban ezen szervesanyag maximum 70%-át biogázosítják a termofil baktériumok. A biomassza szokásos nedvességtartalma kb. 70%-80%, azaz ezt figyelembe véve kell a bejuttatott anyag függvényében a szükséges víz/szennyvízmennyiséget meghatározni.
         A biomassza összetételét, azaz a recepturát mindig a helyi adottságok szerint kell konkrétan kiszámítani biogáz szakadatokat vagy előzetes mérések eredményeit alapul véve. A lakossági ökogáz reaktorban termelt biogáz maximum 4 kW 230 V 50 Hz zöldáram teljesítményű körülbelül 25-30% zöldáram hatásfokú biogáz mikroerőműbe kerül, amely naponta maximum 22 kW (vagyis évente 8.000 kW) zöldáramot és naponta 36 kW energiatartalmú 80/60 fokos melegvizet képes termelni.

         A biogáz üzem fegyelmezett működtetés mellett a környezetbe semmilyen kellemetlen szagot nem bocsát ki. A lebomlás során keletkezett kénhidrogént általában biotechnológiai módszerekkel az üzemen belül semlegesítik. Az egyetlen kellemetlen szagforrást a bekerülő anyagok (trágya, szerves hulladék, stb.) jelentik. Ennek kiküszöbölésére a trágya továbbítása általában zárt rendszerben történik, a beszállított szerves hulladékot pedig olyan csarnokban rakják le és keverik be, amely biofilteren keresztül szellőzik.
         A trágyát feldolgozó biogáz üzemek egyértelműen csökkentik a környezeti szagártalmat annak révén, hogy a biogáz üzemből kikerülő biotrágya gyakorlatilag szagmentes. A biogáz üzem egy zárt rendszer, az ott keletkező metán zárt rendszerben elégetésre kerül, így az üzemvitel kellő gondossága mellett a kiszolgáló személyzetre és a környezetre semmi veszély nem hárul.
         A biogáz üzemek a légkörinél alig valamivel magasabb nyomás alatt üzemelnek.

         A fermentáció után visszamaradt anyag sokkal jobban alkalmazható talaj szerves anyag utánpótlás biztosítására, mint az istállótrágya, mert:
         -az anaerob kezelés során az értékes nitrogén tartalom megőrződik,
         -az elfolyó anyag savassága csökken, a pH értéke 7-ről 8-ra emelkedik,
         -istállótrágya esetében a C/N arány 30-50%-kal csökken, tehát a keletkező termék alkalmas közvetlen mezőgazdasági alkalmazásra,
         -a folyamatban a foszfor és kálium tartalom a növények számára könnyen felvehető állapotba kerül,
         -a gyommagvak csírázóképessége mezofil folyamatban csökken, termofil folyamatban gyakorlatilag megszűnik,
         -a termék sokkal kevesebb kellemetlen szaganyagot tartalmaz és könnyen vízteleníthető.

         A fermentáció eredményeként a hulladék elhelyezéssel járó közegészségügyi problémák csökkennek, mert:
         -az anaerob fermentáció során az emberre veszélyes patogén baktériumok jelentős része elpusztul (termofil folyamatban teljes fertőtlenítés következik be),
         -a termék térfogata számottevően csökken, tehát könnyebben és biztonságosabban tárolható,
         -a környezetet szennyező anyagok koncentrációja csökken az anaerob fermentáció után. 

         Automatizálás

         kazánházak elektromos szerelése, időszakosan felügyelt üzemre is

         • folyamatirányító és adatgyűjtő rendszerek kiépítése
         • vezérlőszekrények gyártása
         • gázveszélytérzékelő berendezések szerelése

         aich rekego

         Épületgépészet

         • gőz és melegvíz üzemű kazánházak tervezése, kivitelezése
         • komplett kommunális és ipari méretű fűtési/hűtési rendszerek tervezése, kivitelezése fővállalkozói formában is
         • infrasugárzó fűtési rendszerek tervezése, kivitelezése
         • homokszárító, agyagmelegítő technológiai berendezések tervezése, kivitelezése
         • propán-bután tartályparkok telepítése
         • gőz,- melegvíz és hőközlőolajos technológiai elosztó hálózatok tervezése kivitelezése

         01 dakovo5

          

         << vissza a szolgáltatásokhoz